Balans.bg

Balans.bg е онлайн платформа с безплатен достъп, която в систематизиран вид представя обхватно, практическо и експертно знание в областите счетоводство, счетоводни стандарти, работни заплати, данъци и осигуряване. В Balans.bg са регистрирани експерти от всички тези области, които отговарят на специфични и практически въпроси, извън базовото знание. Balans.bg е предназначен за всички, които искат бързо и качествено да усвоят счетоводната професия, както и за всички професионалисти, които се нуждаят от решаване на специфични казуси, с каквито не са се сблъсквали. Balans.bg е полезен още за мениджъри, предприемачи, юристи и всички други икономически консултанти, които имат нужда да научат повече по конкретен счетоводен или данъчен въпрос.

 

>> Към Balans.bg