Регистрация

Регистрация...
  1. ВАЖНО: наградите се получават срещу представен документ за самоличност, затова молим
    да се регистрирате с име и фамилия по лична карта.