Общи условия

Всяка игра Smart Balans продължава 20 дни (от 1-во до 20-число на месеца) и всеки участник в нея може да изиграе не повече от 60 отделни игри. Всяка от отделните игри има по 6 въпроса, на които трябва да се отговори за 5 минути. В случай, че контролното време изтече, участника няма да спечели точки от конкретната игра. За целия цикъл на играта, един участник отговаря на 360 въпроса. Всеки верен отговор дава една точка за генералното класиране – или максималния брой точки може да бъде 360. Във всяка игра са включени 120 различни въпроса, които на всеки участник изиграл 60 игри, ще се паднат по три пъти с цел до края на играта да е научил всички верни отговори и да е повишил или затвърдил своето професионално ниво.

С условието за максимален брой игри на един участник, ние искаме да дадем равни шансове на всички, без да толерираме участници, които могат да си позволят да играят безкрайно дълго.

Темите на игрите са 4 – счетоводни стандарти, данъци, осигуряване и история на данъците и счетоводството. За всяка следваща игра от една и съща тема въпросите се различават в значителна степен, за да може участниците да усвояват и затвърждават нови знания.

 

Критерии за класиране

Класирането на победителите се прави по следните критерии:

  1. Най-голям брой точки
  2. Общо изиграно време (по-бързият печели)
  3. Най-ранна дата за събиране на точките

 

Критерии за разпределяне на наградите

Наградите във всяка игра са два вида – основни и поощрителни. И двата вида награди се разпределят на случаен принцип, чрез автоматизирана томбола, по следните правила:

Основните награди се разпределят между участниците, които:

  1. са изиграли 60 игри
  2. имат над 250 точки

 

Поощрителните награди се разпределят между участниците, които:

  1. са изиграли 60 игри
  2. са сред първите 100 в класирането

 

Наградите не се връчват на победителите, а на случаен принцип измежду активните играчи, защото с играта искаме да стимулираме развитието на професионални умения, а не надпреварата кой най-бързо ще отговори вярно. Вярваме, че резултат над 250 точки за 60 игри сериозно ще повиши или затвърди професионалното ниво на всеки участник, затова поощряваме всеки да го постигне с възможността да получи награда за усилието и демонстрираните знания.

Важно: В играта няма да се толерират участници с повече от една регистрация. Сред победителите няма да бъдат допуснати участници, за които е установено че правят подобни спекулации.